Bent Høie har invitert helsesektoren til nettverksbygging og faglig påfyll om Sykehus-Norge på en konferanse på Gardermoen i oktober. Prislappen på konferansen er på 3750 kroner per person, uten middag og overnatting. Inkludert middag og overnatting koster det 5778 kroner, skriver Klassekampen.

– Det smaker ikke godt, sier president Trond Markussen i teknologifagforeningen NITO til avisen. Han mener prislappen for å delta er problematisk fordi prisen kan ekskludere enkelte fra konferansen.

– NITO har økonomi til å delta. Men helse- og sykehusplanen berører også organisasjoner med dårligere råd, sier han.

På regjeringens nettsider står det at «konferansen tjuvstarter arbeidet med den nye planen og vi byr på mange spennende foredrag, nettverk og erfaringsdeling».

Ifølge statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Anne Grethe Erlandsen (H) er målet å presentere den mer eller mindre ferdige helse- og sykehusplanen, som hun sier skal legges fram før jul. Erlandsen sier at departementet ikke tjener penger på konferansen, men at prisen er knyttet til leie av sted, foredragsholdere og mat. Hun sier deltakeravgift er vanlig på konferanser, også i regi av det offentlige.