Fengslingsmøtet startet klokka 11.30 i Oslo tingrett.

Tre sivile politimenn fra Spesialenheten pågrep Eirik Jensen i en pause under domsopplesningen i Borgarting lagmannsrett fredag. Den tidligere politimannen ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj. Han anket dommen på stedet.

– Begrunnelsen for pågripelsen er hensynet til allmennhetens rettsfølelse, sa aktor Guro Glærum Kleppe.

Vil møte i retten

Fungerende sjef for Spesialenheten for politisaker Liv Øyen før fengslingsmøtet for Eirik Jensen lørdag. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Jeg har gått fritt rundt i seks og et halvt år. Jeg vet ikke hvor støtende det er, men jeg vil møte i retten som jeg skal. Jeg vil også forholde meg til min plikt som siktet og bidra til sakens opplysning og være til stede når det er behov for det. Det er en påstand om at det støter, og det er jo det retten skal prøve, sa Jensen i fengslingsmøtet.

Han begjærer seg løslatt.

– Har hatt en sentral rolle

Forsvarerne Arild Holden og Sidsel Katralen var også til stede under fengslingsmøtet. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Fungerende sjef for Spesialenheten for politisaker, Liv Øyen, møtte for påtalemyndigheten. Hun viste blant annet til at Jensen er domfelt for to lovbrudd, blant annet for å ha innført flere tonn hasj til Norge.

– Enheten mener det er konkrete omstendigheter som tilsier at han varetektsfengsles. Han har bistått en omfattende narkovirksomhet der han har hatt en sentral rolle. Samtidig skulle han som politimann beskytte samfunnet mot narkokriminalitet. Det finnes ikke tilsvarende saker i norsk rettsvesen, sa Øyen.

På ingen måte avgjort

Jensens forsvarer, advokat John Christian Elden, understreket at det ikke er riktig at skyldspørsmålet er endelig avgjort.

Skyldspørsmålet i denne saken er på ingen måte avgjort. Han står ved at han er uskyldig, sa Elden.

– Han viste til at Høyesterett skal behandle Jensens anke, og at de kan si at lagmannsrettens vurdering ikke er fullstendig.

– De kan oppheve dommen og sende den tilbake, sa han.