Høsten 2018 ble finansdirektør Arne Helland i seismikkselskapet TGS Nopec og tidligere administrerende direktør Christian Selmer i Skeie Energy, nåværende E&P Holding, dømt i Oslo tingrett til henholdsvis tre år og ti måneder og fem års fengsel.

TGS ble dømt til å betale en bot på 90 millioner kroner. Tiltalen omfattet grovt skattesvik eller medvirkning til dette.

Tingrettsdommen ble anket, og 16. april i år ble både Helland, Selmer og TGS frikjent i Borgarting lagmannsrett.

Økokrim velger nå å anke frifinnelsen av Selmer.

– Økokrim mener at lagmannsretten har tatt feil ved vurderingen av rettslige spørsmål i saken, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i en uttalelse.

Økokrim anker ikke frifinnelsen av Helland og TGS.

– Vi er veldig overrasket over at Økokrim finner grunnlag i dommen fra Borgarting lagmannsrett til å anke. Og veldig overrasket over at de kun anker mot Christian, sier Selmers forsvarer, advokat Morten Tidemann, til E24.

Les også: