Overgrepene mannen er tiltalt for skal ha foregått over ni år, og de begynte ifølge tiltalen like etter at han kom til Norge sammen med familien i 1992. Imamen kommer opprinnelig fra Iran.Misbruket av nevøen skal ha pågått i seks år, fra han var 11 år gammel. Sønnen skal ha blitt misbrukt over en fireårsperiode, fra han var 13 år.

Det er bare løgn, jeg er ikke skyldig, sa imamen via sin tolk da tiltalen var blitt lest opp i retten.

Ifølge tiltalen skal mannen, som er firebarnsfar, også ha truet med å drepe sin egen sønn "dersom han bringer skam over ham". Dette skal ha skjedd i desember i fjor, om lag på samme tid som saken ble anmeldt.