Christopher skriver dette i et leserinnlegg i New York Times, der han ber president Bush tenke seg om.Så sant ikke presidenten har mottatt etterretningsinformasjon om Iraks militære kapasitet som han verken har delt med andre eller antydet i sine taler til offentligheten, så er farene fra Nord-Korea og internasjonal terrorisme større enn faren fra Irak, skriver Christopher i leserinnlegget.

Nord-Korea har ikke bare kommet mye lenger i arbeidet med å produsere atomvåpen, men landet har takket være sine langtrekkende raketter også mye større kapasitet til å levere våpnene, mener den tidligere utenriksministeren.

USA kan ikke gå til krig mot Irak og fortsatt opprettholde det nødvendige fokus på Nord-Korea og internasjonal terrorisme, mener Christopher.

Dødelige terroristangrep fortsetter jorda rundt, og forårsaker store ødeleggelser i land som Indonesia, Kenya, Jordan og Jemen.

Et amerikansk-ledet angrep mot Irak vil overskygge alle andre utenrikspolitiske saker i minst ett år framover, skriver Warren Christopher i New York Times.