– Vi tror vi kan løse alle problemer med å bevilge penger, men da får vi for mye penger i forhold til produkter, sier samfunnsøkonom Ola Honningdal Grytten til TV 2.

Grytten mer det er en dårlig idé å forsøke å løse økonomiske utfordringer med støtteordninger. Dersom staten «alltid» skal løse problemer med krisepakker, vil det også skaper flere problemer, mener han.

Søndag ble det kjent at regjeringen stiller opp med strømstøtte til privathusholdninger, og potensielt snart til næringslivet. Samfunnsøkonomen er klar på at grunnen til at vi nå sliter med å betale blant annet strømregninger, ikke er en konsekvens av at vi har for lite penger.

– Problemet med strøm er at jo mer du subsidierer, jo høyere blir forbruket. Både næringslivet, privatpersoner og staten må stramme inn for at økonomien på sikt ikke skal bli hardt rammet, sier han.

Strømekspert og analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insight er enig i at forbrukerne også må ta ansvar under strømkrisen.

– Nå fremstår det litt som ansvaret for de høye prisene ene og alene ligger hos produsentene. Jeg mener at forbrukerne også må innse at vi ikke kan fortsette å bruke like mye strøm uavhengig av pris, sier han.