10.000 meldinger om mulige bivirk­ninger er ikke behandlet. Nå ansetter Legemid­delverket flere for å komme i mål.