Dette er første gang det er meldt om smitte via blodoverføring, men den amerikanske smittevernmyndigheten CDC har advart mot at dette kunne skje. Nylig ble det meldt om et tilfelle fra USA der viruset antas å ha smittet ved seksuell omgang.

Den vanligste smittekanalen er via myggarten aedes aegypti, og mye av innsatsen mot zika har hittil dreid seg om å begrense myggbestander og informasjonsarbeid knyttet til myggstikk. Men nettopp faren for smitte via blodoverføring har også ført til at flere land har innført en karanteneperiode for blodgivere som har oppholdt seg i smitteområder.

Gravide er spesielt utsatte, ettersom viruset knyttes til fosterskader og den medfødte misdannelsen mikrokefali. I Brasil har det den siste tiden vært en kraftig økning i tilfeller av mikrokefali. Viruset ble oppdaget i Uganda i 1947 og spredde seg senere til Asia. Det første kjente tilfellet i Brasil dukket opp i fjor. Verdens helseorganisasjon har erklært det pågående utbruddet som en global folkehelsekrise. (©NTB)