Største søkerland er som de siste årene Polen, med til sammen 1.255 søknader om utdanninger. På de neste plassene følger Litauen, Serbia og Filippinene.

— NOKUT opplever en stor økning i antall søknader om godkjenning av utenlandsk utdanning. Vi ønsker å bidra til at kandidater med utenlandsk utdanning skal få brukt kompetansen sin i det norske arbeidsmarkedet. Det er derfor gledelig at stadig flere søker om godkjenning av utdanningen sin, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Syria ble femte største søkerland i 2015, med en merkbar økning hvert kvartal.

NOKUT opplyser at de gjør løpende vurderinger av tilliten til syriske utdanningsdokumenter, og til nå har tilliten vært vurdert som tilstrekkelig god, slik at de fleste søknadene har vært behandlet på ordinær måte gjennom dokumentbasert saksbehandling.

NOKUT har også opplevd en søknadsvekst fra andre flyktningland som Eritrea, Afghanistan, Irak og Iran. (©NTB)