Eirik Jensen ble i februar i år pågrepet og siktet for grov korrupsjon. Torsdag ble det kjent at siktelsen er utvidet til også å gjelde medvirkning til grov narkotikaforbrytelse. Han har fortsatt ikke fått innsyn i alle dokumentene i saken.

Leder i forsvarergruppen i Advokatforeningen, Frode Sulland, sier til Aftenposten at politiet bruker hjemmelen for klausulering av dokumenter langt ut over det som det er grunnlag for, og at dette er et brudd på Jensens rettigheter som siktet.

Politiet kan blant annet klausulere dokumenter i en straffesak dersom de mener innsyn kan skade etterforskningen.

— I lengden vil det ikke la seg gjøre å forsvare ham på denne måten. Dette er langt på vei et menneskerettighetsbrudd, sier Jensens forsvarer, Jens Ove Hagen.

Han viser til at retten til dokumentinnsyn er slått fast i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). (©NTB)