I sommer la justisminister Anders Anundsen (Frp) fram et lovforslag som skal forhindre at nordmenn verver seg til væpnet konflikt i utlandet. Lovforslaget kriminaliserer rekruttering til, og deltakelse i væpnet konflikt som en del av ikke-regulære styrker. Forslaget kom etter at rundt 50-60 personer de siste tre årene har reist fra Norge til Syria og Irak for å delta i borgerkrigen.

Advokatforeningen advarer i sitt høringssvar mot en tro på at ekstreme holdninger kan bekjempes med strenge straffer, skriver Aftenposten.

Foreningen mener det heller ikke kan utelukkes at kriminalisering vil bidra til å skape større avstand mellom storsamfunnet og de som allerede er radikalisert.

Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD), som har forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme som et av sine arbeidsområder, er også skeptiske.

«De som reiser til Syria, eller andre voldsrammede konfliktområder, som fremmedkrigere, er antakelig drevet av en sterk overbevisning om at de gjør det rette. Den religiøse dimensjonen må antas å være svært sterk faktor i den ideologiske holdningen», skriver KRÅD. (©NTB)