I Vesterålen tingrett ble mannen og en bekjent begge dømt til fengsel i tre år, mens Hålogaland lagmannsrett skjerpet straffen til tre år og fire måneder for voldtekten av den da 15-årige jenta, som ble utført med ei ølflaske sommeren 2010. Den yngste av mennene anket dommen til Høyesterett, hvor straffen ble redusert til fengsel i to år og ti måneder.

Saken ble gjenopptatt da det viste seg at domfeltes evnenivå tilsvarte lettere grad av psykisk utviklingshemming. Som følge av dette, mannens øvrige psykiske problemer og tiden som rettssystemet har brukt, har Høyesterett nå redusert straffen til fengsel i ett år og seks måneder.

De to mennene har begge tilstått voldtekten, og de er sammen dømt til å betale offeret 175.000 kroner i erstatning. (©NTB)