— Statsministeren og statsrådene må rydde opp i den praksis som har etablert seg. Lov og forskrifter om offentlige anskaffelser brytes jevnlig i alle departementer, sier Per-Kristian Foss (H) i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.Under et møte tirsdag besluttet komiteen å sende brev til Stoltenberg i sakens anledning. I brevet spørres det om retningslinjer og strategi for bruk av konsulenter skal utarbeides, om etterlevelsen av regelverket skal skjerpes inn og om det er aktuelt med årlige oversikter over konsulentbruken. I tillegg bes Stoltenberg vurdere om bruken av konsulenter overskygger et behov for flere faste ansatte i departementene.

— Konsulentbruk kan i enkelte tilfeller være rimelig og hensiktsmessig, men vi etterlyser en politikk fra statsministeren på dette området, sier Foss til NTB.

Flere medier har den siste tiden omtalt ulike sider ved konsulentbruken i departementene. En rekke konsulentavtaler er inngått i strid med regelverket og den samlede konsulentbruken har økt i omfang under den rødgrønne regjeringen.

I tillegg til å svare komiteen skriftlig på spørsmålene, kan Stoltenberg bli spurt om regjeringens konsulentbruk når han onsdag møter i den muntlige spørretimen. (©NTB)