Øvelsen som nå pågår omfatter en stor del av de norske marinefartøyene, samt fartøy som hører til de stående NATO-styrkene og kommer fra en rekke land. Formålet med øvelsen er blant annet å prøve ut en bedre ledelsesstruktur når fartøyer fra forskjellige enheter opererer sammen. Et ledd i dette er at en større del av øvelsesledelsen er til sjøs i stedet for å sitte i et hovedkvarter på land. Øvelsen har foregått både i åpent hav og inn i fjordene fra Stavanger til Bergen. De siste dagene har været vært dårlig, og fartøyene har derfor trukket inn i fjordene og øvet der. Sjøforsvaret får stadig flere oppdrag i urolige områder utenlands, og muligheten for terrorangrep er til stede også til sjøs. Under øvelsen onsdag ble en trusselsituasjon simulert. Den gikk ut på at en cabincruiser med sprengstoff kjørte mot KV «Andenes», som er kommandofartøy under øvelsen. Det var så opp til motortorpedobåter å identifisere trusselen og avskjære den mulige terroristen. Dette er en situasjon et norsk marinefartøy kan komme opp i ved oppdrag i utlandet, framhever øvelsesledelsen.

Flaggkommandør Trond Grytting forteller at den pågående øvelsen også er en forberedelse til den store øvelsen Battle Griffin. Denne øvelsen omfatter 8.000 mannskaper fra en rekke land, og den finner sted utenfor kysten av Trøndelag fra 28. februar til 9. mars. (©NTB)