Mattilsynet har funnet høye konsentrasjoner av algegiften DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning) i sørlandskrabbene.

– Det har siden begynnelsen av juli i år vært påvist høye forekomster av algegiften DSP i blåskjell langs sørlandskysten, og i Agder har nivåene av gift økt betydelig i løpet av den siste tiden. Det er bakgrunnen for at Mattilsynet har testet også krabber i Agder for DSP, opplyser tilsynet.

DSP er en av de vanligste typene av blåskjellforgiftning i Norge. Når krabben har spist blåskjell med DSP, blir krabben giftig for folk som spiser den. Symptomene er diaré, kvalme, oppkast og magesmerter.

Det tar ifølge Matportalen fra en halvtime til noen timer fra man har spist til man blir syk. Symptomene forsvinner av seg selv etter et par dager.