– Bank i bordet så ser det veldig mye bedre ut enn i fjor, sier Asheim til NTB.

Mens universitetene og høyskolene tidligere har fått beskjed om å passe på smittevern, er beskjeden nå at de må passe på at studentene får møte på studiestedet. I trinn fire av gjenåpningsplanen gis det unntak fra kravet om én meters avstand i undervisningssituasjoner.

– Da kan man for eksempel ha større grupper i en forelesningssal, sier Asheim.

På pressekonferansen om koronasituasjonen onsdag kunngjorde regjeringen at de ikke vil iverksette det siste trinnet av lettelser i koronatiltak ennå, men skal se an situasjonen de neste to ukene.

I 2020 ble fadderukene avlyst flere steder som følge av smitteutbrudd. Asheim er mye mer optimistisk foran høstens studiestart.

– Vi har gitt 40 millioner kroner blant annet til fadderukene til høstsemesteret. Det krever noe mer ressurser å planlegge fadderuke i år, sier han.

Litt annerledes enn før pandemien blir det likevel. Vanligvis arrangeres det konserter ved fadderukene flere steder. Det må trolig utsettes til senere i høst, ifølge Asheim, men sosiale arrangementer og å bli kjent med folk skal være fullt mulig i høst.

Han minner om at også andreårsstudentene bør inkluderes.

– En del kom inn, har studert ett år, men har nesten ikke vært på campus.