De ti statsrådene fra Høyre er alle ja-folk. I tillegg sier helseminister Dagfinn Høybråten (KrF), samferdselsminister Torild Skogsholm (V) og barne— og familieminister Laila Dåvøy (KrF) at de ønsker EU-medlemskap, melder Bergens Tidende (BT).Landbruksminister Lars Sponheim (V) har signalisert at han er på glid.

Olje- og energiminister Einar Steensnæs (KrF) sier til avisa at han til enhver tid er åpen for å vurdere sitt EU-standpunkt. Men han mener fortsatt at Norge er best tjent med å stå utenfor.

Justisminister Odd Einar Dørum (V) hører, etter det BT forstår, til pragmatikerne i Venstre som foreløpig står fast på nei-standpunktet.

Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland (KrF), statsminister Kjell Magne Bondevik og utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson (KrF) er stødig plassert på nei-siden inntil videre.