Nettselskapene plikter å la hele tilskuddet komme kundene til gode i form av redusert nettleie. Reduksjonen blir i gjennomsnitt på 2,33 øre per kWh for kundene som blir berørt av tilskuddet.Størst blir reduksjonen i nettleien fra Tysnes Kraftlag i Hordaland, der prisen per kWh blir 7,2 øre lavere.

Tilskuddet er bevilget av Stortinget. Formålet er å jevne ut nettleieprisene i områder av landet der forsyningsforholdene er vanskelige og nettleien høy.

Årets tilskudd er dobbelt så høyt som i 2002.