¿Per er tappet for energi, men vil fortsette å kjempe. Han vil bruke alle midler og ressurser for at saken skal bli oppklart, sier fetteren Espen Orderud til NTB.Espen Orderud og hans kone Rita var i ettermiddag på besøk ved psykiatrisk avdeling på Akershus Universitetssykehus, der Per Orderud ble innlagt sterkt nedbrutt fredag kveld.

Besøket varte om lag én og en halv time. I følge fetteren viste Per Orderud ingen tegn til bedring fra dagen før. Han var nedkjørt, og følte tilværelsen håpløs. Trass i at han var dømt allerede én gang, skal han hatt tro på frifinnelse:

¿Han trodde dette skulle gå bra. Han trodde ikke han skulle få stempelet at han skal stå bak utryddingen av hele familien, sier Espen Orderud.

¿Per sier at så lenge mer enn én vet sannheten, så vil den komme fram. Vår oppgave er nå å lytte til ham og vise vår støtte, avslutter Espen Orderud.