På et møte i bystyret torsdag kveld, fikk Klungland flertall for følgende formulering, ifølge Avisen Agder :

«Flekkefjord kommune ser med uro på den håpløse humanitære situasjonen flyktningene fra Moria-leiren på Lesvos er i. Særlig utsatt under slike umenneskelige forhold er barn og ungdom. Flekkefjord kommune er derfor villig til straks å ta mot og bosette inntil 29 mennesker fra den ødelagte Moria-leiren.»

Bystyret i Flekkefjord vedtok i fjor å ta imot til sammen 30 flyktninger i 2020. Men hittil i år har det kun kommet én, fra Kongo.

Klungland begrunner forslaget med storbrannen i Moria-leiren.

– Bildene og synsinntrykkene som kommer derfra, levner ingen tvil om at mange som befinner seg i leiren, lever under ekstremt vanskelige forhold, og hvis ikke hjelp og tiltak foretas, kan vi risikere at situasjonen utvikler seg til en stor humanitær katastrofe, sa Klungland.

Regjeringen har vedtatt å hente i alt 50 flyktninger fra leirene i Hellas, fortrinnsvis barn og barnefamilier fra Syria. Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim har rast mot vedtaket, som han mener innebærer å åpne døra for flyktninger med «tvilsomt beskyttelsesbehov».