FHI-beregninger: Koronapandemien er trolig økende nasjonalt

For første gang på flere måneder beregnes det såkalte R-tallet til å være over 1 i Norge. Det betyr at hver koronasmittet smitter flere enn én person.

Folkehelseinstituttet (FHI) skriver i sin siste ukesrapport at R-tallet nå beregnes til å være på 1,26.

– Reproduksjonstallet viser at epidemien nasjonalt sannsynligvis er økende, heter det i rapporten.

Det understrekes at beregningene er usikre, og at smittesituasjonen regnes for å være «relativt stabil».

– Smittespredningen er fortsatt på et relativt lavt nivå nasjonalt, selv om det har økt de siste ukene, skriver FHI.

– Et sidespor

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at det er «et sidespor» å legge for mye vekt på R-tallet.

– Bakgrunnen er at når vi har veldig lav smitte, så skal det så få utbrudd til før R-tallet eksploderer, sier han til NTB.

Men legger til:

– Vi merker oss naturligvis når det går over 1. For vi liker det ikke at det holder seg der over tid, sier han.

Helt siden april har beregningene av R-tallet her til lands vært på under 1, men i begynnelsen av juli opplyste FHI at det trolig lå tett opp mot 1.

I en risikovurdering instituttet la fram i mai, kom det fram at R-tallet trolig allerede var under 1 da de mest omfattende koronatiltakene ble iverksatt 12. mars. Det ble beregnet at det høyeste nivået hadde vært på 3,1.

– Stor usikkerhet

De siste månedene har det vært relativt lite smitte og få personer innlagt på sykehus. Da blir det vanskeligere å beregne smittetallene nøyaktig.

− Det er viktig å huske på at det er stor usikkerhet knyttet til estimatene fra de matematiske modelleringene, som beregnes ut fra et lite antall innleggelser. Selv om R nå er beregnet til 1,26, er det fremdeles vår vurdering at smittesituasjonen er relativt stabil. Men det er all grunn til å være årvåken og følge situasjonen tett, påpeker avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

I løpet av uke 38 ble det meldt om 711 personer smittet med koronavirus, mot 763 i uke 37 (27,5 per 100.000 innbyggere for uke 37 og 38 samlet).

Helseminister Bent Høie sier at utviklingen i R-tallet understreker viktigheten av å sette inn tiltak der hvor det er utbrudd og oppdage utbruddene tidlig nok.

– Vi er fortsatt i den situasjonen i Norge at det er snakk om lokale utbrudd som kan slås ned, sier han.

Fortsatt mest smitte blant unge

Fem fylker hadde en økning i antall smittede: Innlandet, Agder, Møre og Romsdal, Rogaland og Oslo. Men i andre fylker ble det meldt om færre smittede, og 266 kommuner meldte om ingen smittede i uke 38.

− Vi ser at det meldes om mest smitte blant de unge. Det høyeste antall meldte tilfeller i uke 38 i forhold til befolkningstallet ble observert i aldersgruppene 20–39 år og 13–19 år, sier Vold.

FHIs modeller estimerer at det totalt har vært 69.600–92.300 smittede i Norge. Når det gjelder R-tallet, gjelder de siste beregningene for perioden etter 1. september.

– Sannsynligheten for at reproduksjonstallet er høyere enn 1 er 63 prosent. Modellen forventer mellom 0 og 160 nye innleggelser på sykehus per dag i løpet av de neste ukene, skriver FHI i ukesrapporten.