– Jeg synes det er skammelig. Jeg synes virkelig det er ordentlig skammelig, og det synes jeg som samfunn at vi ikke kan akseptere rett og slett, sier kronprinsesse Mette-Marit.

I løpet av forsommeren har både kronprinsparet og kongeparet møtt flere av dem som ble rammet av terrorangrepet mot Norge 22. juli for snart ti år siden. Det siste møtet i rekken fant sted på Skaugum onsdag, og i etterkant tok kronprinsparet et oppgjør med trusler og hat mot overlevende.

– Vi reagerer veldig sterkt på det. Det er ikke akseptabelt. Trusler og hatmeldinger er ikke greit i noen sammenheng, og at det da går ut over dem som har opplevd terror i tillegg, det er nesten ikke til å forstå, sier kronprins Haakon til NTB.

– Sterke inntrykk

Ett av flere møter mellom kongefamilien og berørte av 22. juli-angrepet de siste ukene. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit i samtale med Munir Jaber og Elin L’Estrange på Skaugum. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det kongelige hoff / NTB

Kronprinsparet sier at samtalene med de berørte – både pårørende, overlevende og redningspersonell fra Utøya og regjeringskvartalet – har gjort sterkt inntrykk.

I samtalene har de også snakket om måten Norge som samfunn har håndtert terroren.

– Noen av de vi har snakket med, forteller at det har vært vanskelig med den generelle berøringsangsten som mange har med dette temaet. Det tror jeg oppleves som sårt for mange. Så er det jo også slik at det berører de forskjellige som ble angrepet forskjellig, sier kronprinsessen.

– Angrep på verdier

Hun påpeker at terroren også gikk til angrep på et sett med verdier.

– Det å fortsette å snakke om hvilke verdier som skal være viktige for oss i det norske samfunnet, det tror jeg er en diskusjon vi ikke må ta lett på og ikke glemme. Det er viktig at den diskusjonen fortsetter også etter tiårsmarkeringen som er i sommer, sier hun.

En rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) som kom ut forrige uke, viser at en av tre Utøya-overlevende har mottatt hatefulle ytringer eller trusler. 75 prosent setter meldingene i sammenheng med Utøya.

Kronprinsen mener at vi som samfunn må jobbe for å skape en mer konstruktiv kultur.

– Vi må skape en kultur som gjør at vi kan snakke med hverandre på en skikkelig måte. Jeg synes det er bra at dette kommer opp og blir diskutert skikkelig. For dette må vi hjelpe hverandre med å løse, det er jo et samfunnsproblem, sier han.

– Åpent sår

Ett av flere møter mellom kongefamilien og berørte av 22. juli-angrepet de siste ukene. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit i samtale med leder Lisbeth Kristine Røyneland og nestleder Tor Inge Kristoffersen i Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det kongelige hoff / NTB

Han omtaler angrepet som et åpent sår, som det kan være vanskelig å snakke om og ta opp.

– Det var et angrep på Arbeiderpartiet, på AUF, på staten vår, samfunnet vårt. Det ble også et nasjonalt traume. Det er noe vi i likhet med alle andre nordmenn bærer med oss, som en del av vår historie, sier han.

Kongefamilien var tett på i dagene etter angrepet i 2011, og møtte også flere av de berørte da.

– For alle som har vært involvert, uansett hvordan, så er jo dette noe en kommer til å bære med seg. Det vi kan bruke det til, er rett og slett å snakke om hva slags samfunn vi ønsker oss og hva slags holdninger vi ønsker at er innenfor i samfunnet vårt, hvordan det er greit å snakke sammen i det offentlige rom, sier kronprinsessen.

Mange sliter

Rapporten som kom i forrige uke viser også at mer enn hver tredje som overlevde terroren på Utøya, fortsatt sliter med posttraumatiske stresslidelser. En av fem pårørende oppgir det samme.

Flere av dem kronprinsparet har møtt, har fortalt at det går bedre nå. Men flere sliter ennå, og enkelte har fortalt at de har blitt nødt til å slutte i jobben sin som følge av det de opplevde.

– Noe av det jeg legger merke til, er at mange opplever at de ikke har fått den hjelpen de trenger. Jeg mener at som samfunn, så burde vi vært rigget godt for å passe på at folk også i dag føler seg ivaretatt. Det er en hovedrefleksjon jeg sitter igjen med, sier kronprinsessen.