Statsministeren sier tiden nå er inne for både bedrifter og folk til å forberede seg på et no deal-utfall, selv om forhandlingene fortsetter, melder BBC.

– Det er nå en sterk mulighet for at vi vil ha en løsning som ligner mye mer på et australsk forhold til EU enn et canadisk, sier Johnson til pressen i London etter et regjeringsmøte torsdag kveld.

Fortsetter å forhandle

Han henviser til et scenario der Storbritannia i framtida vil handle med EU under vilkår satt av Verdens handelsorganisasjon (WTO). Mens Canada har en omfattende frihandelsavtale med EU, har ikke Australia en tilsvarende avtale.

Samtidig understreker Johnson at han vil at forhandlerne skal fortsette og strekke seg litt ekstra for å få i land en avtale helt på tampen. Han sier han er villig til å reise til Brussel igjen – og til Berlin og Paris – for å komme i mål med en avtale.

Uttalelsene kommer dagen etter at Johnson møtte EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen i Brussel. Der ble de enige om å bruke tiden fram til søndag for å se om det er verdt å fortsette forhandlingene.

Beredskap

Tidligere på torsdag la EU-kommisjonen fram sine beredskapsplaner i tilfelle det ikke blir en avtale. Dette er tiltak som skal sørge for at vei- og flytrafikken kan fortsette i de første månedene av 2021, selv om forhandlingene ikke skulle lykkes.

Men også kommisjonen sier arbeidet fortsetter for å oppnå en avtale med Storbritannia.

– Forhandlingene pågår fortsatt. Men ettersom overgangsperiodens slutt er svært nær, er det ingen garanti for at en eventuell avtale kan tre i kraft i tide. Vi har et ansvar for å være forberedt på alle mulige utfall, sier kommisjonens leder Ursula von der Leyen.

Pundet svekket

Fiske, konkurranseregler og håndheving av en eventuell avtale er de vanskeligste punktene som gjenstår. Usikkerheten rundt den fremtidige handelssituasjonen har ført til at pundet faller.

Når overgangsperioden etter brexit utløper om tre uker, forlater britene EUs indre marked og tollunion. Ut en avtale, vil det over natten bli innført toll på en rekke varer som krysser grensen.