— Det felles europeiske systemet for asylbehandling er mislykket, sier Zetter, som er professor emeritus ved Oxford-universitetet. Han forsker på og analyserer flyktningsituasjonen for organisasjoner som Verdensbanken og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

Denne uken besluttet Tyskland at de ikke vil sende asylsøkere fra Syria tilbake til første ankomstland. Mange har kommet til Tyskland via Italia eller Hellas, men de to landene har ikke kapasitet til å håndtere de mange flyktningene.

Zetter roser statsminister Angela Merkel for å vise moralsk lederskap.

— Merkel tvinger de andre EU-landene til å se at avtalen ikke fungerer i praksis, sier Zetter.

Norske myndigheter har foreløpig ingen planer om å slutte med Dublin-returer. (©NTB)