Foran 18.000 tilhengere i Chicago, som taktfast krevde «fire år til», ba Obama amerikanerne stå sammen mot det han mener er fire trusler mot demokratiet: Manglende solidaritet, raseskiller som setter folk opp mot hverandre og som gagner de rike, fakta og fornuftige argumenters tilbaketog, samt apati når det gjelder å forsvare demokratiet.

Han ba folk stå opp for disse verdiene, ikke bare håpe på at de overlever, ifølge nettstedet Politico.

– Vår grunnlov er en bemerkelsesverdig og vakker gave. Men den er kun et stykke pergament. Den har ingen makt i seg selv. Vi, folket, gir den kraft, med vår deltakelse og de valgene vi tar, sa Obama.

Talen fremsto som et forsøk på å trøste både seg selv og de mange som frykter de neste årene med Donald Trump som president.

– Hold ut!

Obama gjentok sitt viktigste slagord som skapte håp om endring da han for åtte år siden ble valgt til president for første gang: «Yes we can. Yes we did. Yes we can.»

Men ifølge Politico lå det dypere budskapet i tre andre setninger: «Møt fram! Engasjer dere! Hold ut!»

Og selv om Obama ikke nevnte Trumps navn, skapte nesten hver eneste setning i den timelange talen assosiasjoner til hans etterfølger, som inntar Det hvite hus om en drøy uke.

– Kampen mot ekstremisme, intoleranse og sekterisme er ensbetydende med å kjempe mot autoritære prinsipper og nasjonalistisk aggresjon, sa Obama.

Han forsøkte samtidig å berolige alle som frykter at Trump vil slå en strek over reformene han har sørget for, blant dem helsereformen og amnestiet til papirløse innvandrere.

– Når man tar to skritt framover, føles det ofte som å ta ett skritt tilbake, sa Obama.

Stikk til Putin

Obama framholdt at det er troen på fornuft og folks rettigheter framfor makt som har gjort at USA har stått imot «fascisme og tyranniet under den store depresjonen» og har holdt fast på en demokratisk orden etter annen verdenskrig.

– Den ordenen er nå truet. Først av voldelige fanatikere som hevder at de opptrer på vegne av islam, og i det siste også at autokrater i utenlandske hovedsteder som ser på frie markeder, åpne demokratier og det sivile samfunnet som en trussel mot deres makt, sa Obama i det som åpenbart var et stikk til Russlands president Vladimir Putin.

Presidenten tok også opp global oppvarming, et hett tema som hans etterfølger nekter å erkjenne som et problem.

– Å simpelthen nekte for problemet er ikke bare å svikte fremtidige generasjoner, men det går imot ånden landet er bygget på, en ånd av innovasjon og praktisk problemløsning som styrte landets grunnleggere.

Tørket tårer

Avskjedstalen bød også på følelsesladd takk til de som står Obama aller nærmest, og han måtte tørke noen tårer da han takket både konen Michelle og barna for å ha latt ham bruke åtte år i denne jobben.

– Dere tok en jobb dere ikke ba om, og dere gjorde det med verdighet, mot, stil og godt humør, sa en tydelig rørt Obama.

Presidenten takket også sin visepresident, Joe Biden, og sa at å velge ham var det første og beste valget han tok. (©NTB)