Vedtaket, som ble gjort med 299 mot 121 stemmer, er en betydelig seier for president George W. Bush og hans krig mot terror.Det er ventet at også Senatet vedtar opprettelsen av det nye departementet i løpet av neste uke, slik at Bush kan signere den nye loven.

Bush foreslo å opprette departementet som en konsekvens av terrorangrepene 11. september i fjor, da det viste seg at manglende samarbeid mellom politi og etterretningsorganer ikke hadde avdekket planene om angrepet.

En lang rekke føderale direktorater og andre organer, slik som Kystvakten, Grensepolitiet og Secret Service vil bli innlemmet i det nye departementet.

Vedtaket i Representantenes hus kom etter at Bush oppnådde tilstrekkelig støtte til en endring i forslaget som løste en konflikt om faglige rettigheter for departementets ansatte. Uenigheten hadde hindret Senatet i å gå videre i godkjenningsprosessen.