Det er i kjølvannet av den nye tvistemålsloven at domstolene har blitt dus med dem de skriver til. Dommerforeningen er imidlertid svært misfornøyd med Domstoladministrasjonens beslutning om at det skal stå «du» i alle de nye brevmalene, uten at dommerne er blitt spurt om hva de mener. For dommerne er ikke i tvil om at de gamle høflighetsformene passer best.— Vi synes det blir for privatisert og nært med «du». «De» indikerer alvor, respekt og høytidelighet. Den mer personlige og nære tiltaleformen passer ikke så godt, sier sorenskriver og leder i Den norske dommerforening, Bjørn Solbakken, til Aftenposten.

Solbakken understreker at han konsekvent bruker tiltaleformen «du» når han henvender seg muntlig til personer i rettssalen.

— Da vil «De» kunne virke ekskluderende. Men i skriftlige henvendelser mener jeg det får et litt for privat preg, sier Solbakken.

Bakgrunnen for endringen er et ønske om språklig modernisering, understreker seniorrådgiver Christofer Eriksen i Domstoladministrasjonen. At «De»-formen er gammeldags blir bekreftet av Språkrådets direktør Sylfest Lomheim. Han tidfester overgangen fra «De» til «du» i norsk talemål til et Dagsrevy-innslag i 1970. — Reporter Ole Kristen Harborg brukte De, men daværende handelsminister Kåre Willoch svarte med du, sier Lomheim som mener endringen er klok og i takt med dagens språknorm. (©NTB)