Kommuneloven krever i dag at underskudd skal dekkes inn i løpet av fire år, men i et lovforslag som passerte statsråd fredag, åpner regjeringen for at kommuner kan søke om dispensasjon fra lovens krav. I helt spesielle tilfelle kan det bli innvilget inntil ti års frist med inndekningen av underskudd.

Kommunal— og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) understreker at hovedregelen fortsatt skal være fire år.

— Å utvide inndekningsperioden vil kunne være aktuelt for noen få av kommunene i Terra-saken, men ikke for alle, sier hun.

Statsråden bekrefter overfor NTB at Hattfjelldal kommune i Nordland og Bremanger kommune i Sogn og Fjordane har gode muligheter til å få forlenget fristen.

Tilfreds Hattfjelldal-ordførerRegjeringens lovforslag er generelt utformet, men bakgrunnen for endringsforslaget er helt klart Terra-saken. Flere av de åtte berørte kommunene har gjort det klart at de ikke makter å dekke inn tapene i løpet av fire år uten at det får dramatiske konsekvenser for tjenestetilbudet.

— Regjeringens lovforslag er veldig positivt. Det er klart at vi får et helt annet handlingsrom dersom vi nå får lengre tid på å dekke inn tapene, sier ordfører Asgeir Almås i Hattfjelldal kommune til NTB.

De åtte Terra-kommunene har pådratt seg et tap som følge av risikoinvesteringene på en drøy milliard kroner til sammen.

I samarbeid med fylkesmannen i Nordland strever Hattfjelldal kommune nå med å utarbeide en forpliktende plan for hvordan inndekningen av tapene skal skje i løpet av fireårsperioden fram til 2011. — Nå ser det ut til at vi får en helt annen mulighet, sier Almås.

«Statlig administrasjon» Den lille nordlandskommunen Hattfjelldal er ved siden av Bremanger kommune i Sogn og Fjordane kanskje den av de åtte Terra-kommunene som er hardest rammet av Terra-tapene.

Ordfører Almås i Hattfjelldal har gjort det klart at kommunen hans må under statlig administrasjon dersom tapene må dekkes inn på fire år.

Almås sa dette da Kommunaldepartementet så sent som 2. februar i år fastholdt at fristen måtte overholdes, selv om inndekningen ville gå ut over tjenestetilbudet i kommunene.

Ble bønnhørtKort tid etter dette fikk de åtte ordførerne et møte med kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa. Flere av dem ba på møtet om at departementet måtte gi en slags dispensasjon fra gjeldende regelverk, slik at kommunene kunne få lengre tid på seg til å rydde opp.

Etter møtet signaliserte Kleppa forståelse for kommunenes ønske om bedre tid. Til NTB sa statsråden at hun så kommunenes ønske om å få utvidet frist som «et uttrykk for at kommunene ønsket å rydde opp på egen hånd».

Lovendringen som regjeringen nå foreslår, har ikke vært på høring. Målet er at lovendringen skal tre i kraft før kommunestyrene og fylkestingene vedtar årsregnskap for 2007 og inndekning av eventuelle underskudd. (©NTB)