Det kommer fram i en undersøkelse som er gjort av Vevatne Consulting på oppdrag for Norsk Misjons Bistandsnemnd og offentliggjort i Vårt Land tirsdag.Ifølge undersøkelsen stoler tre ganger så mange på Røde Kors' bistandsarbeid enn på arbeidet som gjøres av misjonsorganisasjonene.

To tredeler av de spurte mener at misjonsorganisasjonene bruker pengene de får fra staten til bistand, til evangelisering.

— Misjonen står svakere i folks bevissthet enn vi hadde håpet. Dette viser at alle misjonsorganisasjonene har en stor utfordring når det gjelder å fortelle hvem vi er, hva vi gjør - og hva vi ikke gjør, sier generalsekretær Oddvar Espegren i Bistandsnemnda til Vårt Land.

Undersøkelsen avdekker at så bare rundt 25 prosent mener at misjonen er en godt egnet kanal for offentlige bistandsmidler, mens 37 mener misjonen er dårlig egnet. (©NTB)