65 av dem kom fra Forsvaret og fire fra forsvarsminister Kristin Krohn Devolds eget følge.FLO som står for omtrent halvparten av overforbruket i Forsvaret i fjor, laget gjestelisten for turen og valgte å chartre et eget fly for å frakte offiserene til fregattdåpen. TV 2 Nettavisen anslår totalsummen for reisen til å være mellom 500.000 kroner og 1 million kroner.

Leie av fly alene beløp seg til 515.000 kroner. I tillegg kommer opphold og diett. Turen varte i tre dager, og FLO inviterte de ansattes koner til å bli med. Dermed var det til sammen 93 personer, inkludert pressefolk og en håndfull ledsagere, som var med flyet.

Den politiske ledelsen i Forsvarsdepartementet reiste ikke sammen med Forsvaret i det chartrede flyet.

— Jeg slutter aldri å forundre meg over Forsvaret. 93 personer i eget chartret fly for å overvære en dåp av et marinefartøy - den er for drøy, sier Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Marit Nybakk til TV 2 Nettavisen. (©NTB)