Det viser seertallene fra TNS Gallup som ble offentliggjort tirsdag. I perioden fra 2. juledag til 9. januar så i gjennomsnitt 981.000 personer over tolv år på Dagsrevyen klokken 19.00. Tilsvarende tall for TV 2 Nyhetene klokken 21.00 var 580.000 seere.— Det er ikke spesielt oppsiktsvekkende tall. Stort sett følger de samme mønster som ellers i året, sier markedssjef Christian Thune Larsen i TNS Gallup.

UsikkertThune Larsen mener det er usikkert hvordan de mange ekstrasendingene virket inn på folks seervaner. For noen kunne det føre til at interessen bare økte, og dermed økte også interessen for de faste sendingene.

Andre seere, som har andre vaner, kan ha hoppet over de ordinære sendingene fordi de allerede hadde sett en ekstrasending.

NRK dominererMålingene viser at også de øvrige programmene i TV 2 og NRK 1 ga sterke seerutslag i favør av NRK 1. I perioden rundt årsskiftet ligger NRK 1 nokså konstant rundt 47,5 prosent av all TV-titting. I samme perioden sank oppslutningen om TV 2 til 25 prosent.

Det er langt dårligere enn i de siste to månedene før jul da TV 2 lå rundt 30 prosent og NRK 1 rundt 40 prosent.

I en kort periode da sendingene fra EM i håndball gikk på TV 2 var det nesten like stor oppslutning om begge kanaler. (©NTB)