Tallet på omkomne i Indonesia er nå oppe i 107.000, ifølge Indonesias statlige senter for koordinering av nødhjelp. Over 15.000 er savnet.I Sri Lanka er 30.680 bekreftet omkommet, ifølge regjeringens tall. Nesten 5.000 er fortsatt savnet, mens 580.000 er hjemløse.

I India har tallet på omkomne passert 10.000. I tillegg kommer 5.700 mennesker som er savnet, men som etter all sannsynlighet er døde.

Tallet på døde i Thailand har passert 5.300. Samtidig har antallet savnede blitt nedjustert til 3.500. Om lag 200 mennesker mistet livet i andre asiatiske land rundt Indiahavet, ifølge offisielle tall. I Øst-Afrika omkom vel 300 mennesker. (©NTB)