Året før var marginene på topp, og bransjeresultatet ble 10,9 milliarder kroner. Da var også fortjenesten per kilo 8,60 kroner, mot 4,09 kroner i fjor. Det viser Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for 2011. I 2009 ble resultatet 5 milliarder.

Den drøye halveringen av resultatet skyldes med andre ord i all hovedsak at lønnsomheten er halvert, ikke at det har vært noen dramatisk endring i hvor mye fisk som produseres.

Undersøkelsen viser også at produksjonskostnadene er nokså stabile og at det ble produsert mer fisk per årsverk enn i 2010. Undersøkelsen viser til lavere fiskepriser som hovedårsaken til det svekkede resultatet i fjor. (©NTB)