Disse strukturene har strømførende og radarreflekterende egenskaper, som viser at de består av et løst pakket, porøst materiale som kan være vann. Men det er høyst usikkert hvordan så store vannmengder kan ha samlet seg, framholder Norsk Romsenter.— Vann i form av is under overflaten ved planetens ekvator vil være svært nyttig for fremtidige bemannede ferder til Mars, sier Romsenterets administrerende direktør Bo N. Anderson ifølge et nyhetsbrev tirsdag. ESA beskriver oppdagelsen på sine hjemmesider.

— Medusa Fossae («Medusagravene») er enestående, men de er også en gåte, heter det her. Løsningen på denne gåten kan bringe forskerne nærmere svaret på det gamle spørsmålet om det fins former for liv, eller i det minste forutsetninger for liv, på Mars.

«Mars Express», som ble skutt opp i 2003, gikk mellom mars i fjor og april i år i en bane som gjentatte ganger førte den over Medusagravene. Det var under disse passeringene at målinger avslørte det som kan være frossent vann. (©NTB)