Personer som går fra arbeid til trygd vil normalt oppleve at trygden er lavere enn inntekten. Men uføre får også en påplussing opp til 25.000 kroner i året per barn. Barnetillegget er behovsprøvd, slik at familier med lav inntekt får de høyeste barnetilleggene. Resultatet blir at én av fire uføre med tre eller flere barn tjener mer på å være trygdet enn å være i arbeid, skriver Dagens Næringsliv.

Funnene kommer fram i en rapport som Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning har utarbeidet for Arbeids— og inkluderingsdepartementet.

Forsker Knut Røed ved Frischsenteret sier at virkningene blir at gruppen som tjener på å være trygdet, får lave incentiver til å komme tilbake i jobb. (©NTB)