Bladet har gått igjennom tildelingene til alle politidistriktene, unntatt Oslo, som tidligere lå inne som en egen post på statsbudsjettet.

Resultatet viser at selv om disse 26 politidistriktene fikk økt budsjettene sine med 3,5 milliarder kroner fra 2003 til 2015, har beløpet som politimestrene kan disponere fritt, sunket med 515 millioner kroner i samme periode.

Mye av økningen er bundet opp i pris— og lønnsjustering og utgjør derfor ikke en reell tilførsel av ekstra midler, skriver Politiforum.

Politimestrenes frie midler er pengene som skal brukes til blant annet utstyr, sommervikarer og etterutdanning for ansatte.

Politidistriktene som har opplevd størst nedgang, er Sør-Trøndelag (45,1 millioner), Agder (44,7 millioner), Vestfold (36,5 millioner) og Hedmark (32,9 millioner). (©NTB)