OSLO: — Det har vært arbeidskrevende og interessant, sier nestleder i Gjenopptakelseskommisjonen, Ann-Kristin Olsen, bosatt i Kristiansand.

Omfattende sak

Hun forteller at det i alt har vært 16 ordinære møter etter at påtalemyndigheten kom med sine bemerkninger i mai.

— I tillegg har vi lest dokumenter og hørt på lydbåndopptak fra dommen, sier Olsen, som er en av fem faste medlemmer i kommisjonen. De bor fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør.

— Dette er den klart mest omfattende saken kommisjonen hittil har hatt til behandling, sier kommisjonsleder Janne Kristiansen.

Bevisene holder

Kommisjonens flertall, bestående av Kristiansen og Olsen, samt medlemmene Birger Arthur Stedal og Ingrid Bergslid Salvesen, kom frem til at saken ikke blir å gjenåpne. De bemerket blant annet at den nye analyse av beviskjeden ikke gir holdepunkter for at bevisresultatet er feil.

Flertallet vektla at Treholt i perioden 1974-1983 regelmessig hadde kontakt med representanter for KGB. Særlig møtene med en så sentral KGB-representant som Titov, underbygger det markant konspirative i denne kontakten. Titov var etter Haavik-saken i 1977 utvist fra Norge som "persona non grata".

Konklusjonen ble dermed at saken ikke blir å gjenåpne.

En mann stemte for

Kommisjonens mindretall bestående av Svein Magnussen kom frem til at saken blir å gjenåpne.

I avgjørelsen heter det: "Den samlede kommisjon har kommet til at det er flere svake ledd i beviskjeden. Mindretallet mener at disse omstendighetene må tillegges avgjørende vekt til fordel for gjenåpning."

Dette bildet som riksadvokaten sendte ut i forbindelse med avsløringen av Arne Treholt i 1984 viser Treholt i samtale med de russiske agentene Gennadij Titov og Aleksandr Lopatin på gata i Wien 20. august 1983. Foto: Overvåkningspolitiet / NTB