Befolkningen har måttet forholde seg til stadig nye regler og råd. Befolkningen har måttet forholde seg til stadig nye regler og råd. Foto: Jan T. Espedal

73 ganger har regjeringen endret smitteforskriften. Vet vi hva som egentlig har virket? Og hva som har hatt liten effekt?