73 ganger har regjeringen endret smitteforskriften. Vet vi hva som egentlig har virket? Og hva som har hatt liten effekt?