TV 2-kilder: KrF er villig til å redu­sere alko­holav­giftene bety­delig

Ifølge TV 2s kilder har KrF tilbudt Frp å kutte alkoholavgiftene for å komme til enighet i budsjettforhandlingene.

Regjeringspartiene går med på et avgiftskutt for grensehandel, som snus, brus og sjokolade i milliardklassen, har NTB tidligere fått opplyst.

Ifølge TV 2s kilder har KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad gått med på «en betydelig reduksjon» i alkoholavgiften på øl og vin.

KrF har innkalt til ekstraordinært gruppemøte for å behandle den foreslåtte budsjettavtalen klokken 16. Også Frp har innkalt til ekstraordinært møte i sitt landsstyre klokken 16, for å behandle utkastet til avtale.