Av disse har drøyt 3.000 stemt via internett i de ti kommunene som er med på en forsøksordning for dette, opplyser Kommunal— og regionaldepartementet.Stemmene er telt fra åpningen onsdag til og med lørdag. I tillegg har 805 personer stemt i andre kommuner enn de er bosatt, og disse vil først komme med på neste ukeopptelling.

Ved forrige lokalvalg i 2007 stemte 374.000 personer på forhånd. Ved stortingsvalget i 2009 var tallet 300.000 høyere. (©NTB)