Kostnadene for Skarv-utbyggingen har etter det Teknisk Ukeblad (TU) erfarer økt med over 10 milliarder kroner i forhold til det opprinnelige anslaget på 34 milliarder kroner. Produksjons— og lagringsskipet ble bygget ved Samsung-verftet i Korea, og oppstarten er utsatt til desember i år.

Ifølge BP skyldes problemene hovedsakelig det enorme presset i leverandørmarkedet verden over.

Opprinnelig var det forventet at Skarv-skipet skulle ligge rundt fire uker ved land på Stord før det skulle slepes ut. Men verftsoppholdet ble forlenget med flere måneder, og ikke før i august var skipet på plass på Skarv-feltet. Da skulle man etter planen allerede vært i gang med produksjonen.

Oppstarten er foreløpig forsinket med ett år og fire måneder, og kostnadene har økt kraftig. Etter det TU erfarer har kostnadene økt med minst 10 milliarder kroner, men det er ikke usannsynlig at regningen også blir høyere enn dette. (©NTB)