Gassled Joint Venture er eieren av det integrerte gasstransporterings— og prosesseringssystemet på norsk kontinentalsokkel. - Transaksjonen bidrar til en ytterligere strømlinjeforming av Statoils portefølje. Nedsalget er en del av vårt arbeid for å øke kapitaleffektiviteten og dermed verdiene for våre aksjonærer, sier konserndirektør for foredling, markedsføring og fornybar energi, Eldar Sætre.

Statoil vil beholde en eierandel på 5 prosent i Gassled. Kjøper av andelen er holdingselskapet Solveig Gas Norway AS.

Gassled transporterer gass gjennom rør fra de produserende feltene på norsk sokkel til kunder på det europeiske kontinentet og i Storbritannia. Gassled ble etablert i 2003 ved at de fleste rørledningskonsortiene ble slått sammen til et joint venture.

Transaksjonen vil ha økonomisk effekt fra 1. januar 2011 og avhenger av godkjennelse fra Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet. (©NTB)