Fylkesmannen i Oslo og Akershus slo i fjor fast at Oslo katolske bispedømme (OKB) hadde mottatt over 40 millioner kroner for mye i statsstøtte ved å benytte en uriktig måte å registrere nye medlemmer på. Bispedømmet var uenig i Fylkesmannens vedtak og påklaget vedtaket til Kulturdepartementet.

Fredag ble det kjent at Kulturdepartementet ikke tar klagen til følge, skriver Vårt Land.

— Det er departementets vurdering at OKBs medlemsregistrering har skjedd på en ulovlig måte som har gitt for høye medlemstall, skriver de i sitt svar til bispedømmet.

Vedtaket gjelder kun statsstøtten på om lag 40 millioner kroner. For de samme medlemmene har Kommune-Norge betalt ut et tilsvarende beløp. Bispedømmet kan derfor regne med at kommunene også vil kreve tilbake for mye utbetalt støtte. (©NTB)