— Unge pasienter helt ned i 20-årsalderen kommer for å utrede mulig føflekkreft, sier professor og overlege Aasmund Berner ved Oslo universitetssykehus til VG.

Han frykter at stadig yngre pasienter pådrar seg kreft som følge av soling. Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder hudkreft. Bare danske kvinner har høyere forekomst av hudkreft enn nordmenn. Økningen er nå størst for menn over 50 år. Kvinnene følger like bak.

— Vi har utrolig mange dårlige vaner i Norge, og det er sannsynligvis solingsatferden som forklarer vår høye forekomst av føflekkreft, sier Trude Eid Robsahm i Kreftregisteret.

Hun viser til at trenden med å være brun startet på 1970-tallet.

— Gjennom hele 80-og 90-tallet har vi hatt en spesiell måte å være i solen på. Nordmenn skal skynde seg og utnytte solen til det maksimale, og med få soldager til rådighet, får vi dårlig tid. Dermed bruker vi mindre solfaktor og ligger litt lenger i solsteiken, sier hun. (©NTB)