Det er en representant for kinesiske myndigheter som sier at man vil la landmålere gå i land på de ubebodde øyene.

— Fullstendig kartlegging av øyene vil være umulig å gjennomføre fra luften alene, sa Li Pengde, visedirektør for Kinas statlige kartkontor, til den statlige radiostasjonen China Radio International tirsdag.

— Så Kina planlegger å sende en kartleggingsgruppe så snart som mulig, på et passende tidspunkt, til å gå i land på Diaoyu-øyene og gjennomføre landmåling og karttegning, tilføyde Li. Han presiserte at det måtte skje under forhold der landmålerne kunne være trygge.

Øyene, kjent som Senkaku i Japan og Diaoyu i Kina, har siden 1895 vært under japansk administrasjon. Men Kina hevder at landet har historisk rett til øyene.

Kina har de siste månedene intensivert sin patruljevirksomhet i farvannet og luftrommet rundt de omstridte øyene. Flere ganger har kinesiske og japanske skip fulgt hverandre på kort avstand. (©NTB)