Samtidig gjøres det produksjonsendringer ved anleggene på Frya i Ringebu, på Sola og i Lom og Skjåk, melder NRK.

Tine begrunner endringene med at de sikrer konkurransekraft og rigger selskapet for framtida.

– I dag har vi tatt en vanskelig beslutning. Det berører mange ansatte, sier styreleder Marit Haugen til kanalen.

Endringene

Disse endringene vedtok Tine-styret da de møttes denne uken:

* Meierianlegget på Sem i Tønsberg legges ned i løpet av 2025.

* Meierianlegget i Kristiansand legges ned i løpet av 2025.

* Melke- og fløtetappingen ved anlegget på Sola og på Frya opphører i løpet av henholdsvis 2024 og 2025.

* På Sola beholdes lager, mens dette legges ned på Frya.

* Frya skal fortsatt være et satsingsanlegg for yoghurt, crème fraîche og cottage cheese (der markedsutviklingen er positiv).

* Driften i Lom og Skjåk videreføres, men i et mindre omfang.

* Lom og Skjåk skal satse på et eget konsept basert på den grytekokte, tradisjonsrike originale oppskriften på Gudbrandsdalsost.

* Deler av produksjonen i Lom og Skjåk skal gradvis flyttes over til Byrkjelo eller Storsteinnes.

Disse endringene innebærer en nedbemanning på rundt 100 årsverk totalt sett i Tine.

Rødt bekymret for ringvirkninger

– Det er utrolig trist både for de ansatte, men også for Tønsberg og Kristiansand, at Tine nå velger å legge ned produksjonen her, sier, sier landbrukspolitisk talsperson Geir Jørgensen i Rødt til NTB

Han påpeker at Vestfold og Tønsberg har en stor næringsmiddelindustri, og at Tines produksjon er en viktig del av den næringsmiddelindustrien.

– Jeg frykter at dette vil få negative ringvirkninger for Vestfold-samfunnet. På samme måte er dette tap av viktige arbeidsplasser i Kristiansand.

– Lov å være skuffet

Anleggssjef Kenneth Stømne i Kristiansand sier det er en trist dag for de ansatte.

– Vi har alle lov til å kjenne på en tristhet i forbindelse med vedtaket om nedleggelse. Samtidig skjønner jeg at vi som et samvirke, må ha en struktur som er tilpasset markedet, sier han til NRK.

Sør i landet opplever Tine stor konkurranse med tilhørende volumnedgang. De siste 10 årene er det snakk om en halvering av produksjonen.

Brunosten forblir i Gudbrandsdalen

Det ble også besluttet at produksjonen av Gudbrandsdalsosten (G35) fortsetter ved fabrikkene i Lom og Skjåk, som er de siste fabrikkene i Gudbrandsdalen som produserer osten.

Det er gledelig at Tine opprettholder produksjon av G35 i Gudbrandsdalen, sier matminister Geir Pollestad (Sp).

– Strukturendringer er krevende, særlig for de ansatte og lokalsamfunn som blir berørt. Men det er Tine som forretningsaktør som må gjøre sine valg, og håndtere dette, skriver han i en tekstmelding til NTB.

Mesteparten av produksjonen av osten foregår allerede utenfor dalen. I september sendte ordførerne i dalens kommuner et brev der de oppfordret Tine til å bevare produksjonen i Gudbrandsdalen.

Konserndirektør Christian Granlund hyller engasjementet i saken. Videre sier han til NRK at de skal satse på et eget konsept basert på den grytekokte, originale oppskriften, og at de til det har fått med seg kokk Arne Brimi og tidligere Lom-ordfører Bjarne Holø.