– Tallene viser at vi har fått flere bein å stå på, og at oljeavhengigheten er blitt mindre enn den var til tross for enormt gode tider i oljebransjen, sier sjeføkonom Kyrre M. Knutsen i Sparebank 1 SR-Bank til NRK.

Det ferske konjunkturbarometeret fra banken omfatter til sammen 600 bedrifter i Rogaland, Vestland, Agder og Oslo. Tallene viser at oljeavhengigheten er klart mest redusert i oljefylket Rogaland.

Fra 2014 til 2019 hadde 43 prosent av bedriftene i Rogaland omsetning i eller til olje- og gassektoren, mens i perioden 2020 til 2023 var tallet 30 prosent.

Samlet i de fire fylkene har andelen bedrifter knyttet til olje og gass sunket fra 32 prosent til 22 prosent i den samme perioden.

I Vestland er nå 21 prosent av bedriftene knyttet til olje og gass. I Agder gjelder det samme for 16 prosent av bedriftene, og for 11 prosent i Oslo.

– Oljekrisen i 2015 fikk mange bedrifter til å legge om til en bredere forretningsmodell fordi de innså at oljesektoren svinger svært mye. Du skal heller ikke se vekk fra at høyere bevissthet rundt klima har fått flere til å satse grønnere, sier Knudsen.