Mandal: Det gjelder blant andre Mandal omsorgssenter, Vassmyra ungdomsskole, Ime skole og Holum omsorgs— og sonebase. Det er klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) som konstaterer regelbruddene, som innebærer at de som konkurrerte om disse anbudene ikke ble behandlet på den ryddige måten som loven forutsetter. - Kjennelsen i klagenemnda får neppe noen direkte konsekvenser for Mandal kommune, ettersom anbud alt er tildelt, og i alle fall en del av jobbene igangsatt. Det er likevel viktig at denne type alvorlige lovbrudd blir påtalt og gjort kjent, sier Håvard Hordvik, juridisk rådgiver i RIF, Organisasjonen for rådgivere innen bygg- og anleggsbransjen. Det var RIF som brakte saken inn for klagenemnda. OLAF LORENTSEN