Andelen som tviler på Bush har økt fra 41 prosent i mars.Likevel svarer like mange — 51 prosent - at Bush er mer sannferdig enn de fleste andre presidenter. Rundt halvparten svarer at presidentens håndtering av Irak-krisen gir dem større tiltro til hvordan han kan håndtere USAs forhold til Iran og Nord-Korea.

41 prosent mener at Bush-regjeringen bevisst villedet den amerikanske befolkningen når den advarte om Saddam Husseins våpenprogrammer i forkant av Irak-krigen. Men 61 prosent svarer det var riktig å styrte den irakiske diktatoren.

Meningsmålingen er blitt utført for CNN og magasinet Time.